Body Lotion - Bath & Body - MU Australia


After Sun Balm, 56g

After Sun Balm, 56g

$21.95

Gin Blossom - Body Lotion

Gin Blossom - Body Lotion

$17.50

La Nuit - Shea Butter Cream

La Nuit - Shea Butter Cream

Now  $19.98

On Sale 50% OFF RRP $39.95
Mandarin Tea - Body Lotion

Mandarin Tea - Body Lotion

$17.50

Milk & Honey - Shea Butter Cream

Milk & Honey - Shea Butter Cream

Now  $19.98

On Sale 50% OFF RRP $39.95
Moonbeam - Body Lotion

Moonbeam - Body Lotion

$26.95

Oud - Body Lotion

Oud - Body Lotion

$26.95

Pixie Dust - Body Lotion

Pixie Dust - Body Lotion

$26.95

Reticent - Hand & Body Lotion

Reticent - Hand & Body Lotion

$29.95

Salt Air - Body Lotion

Salt Air - Body Lotion

$26.95

Sunshine - Body Lotion

Sunshine - Body Lotion

$26.95

Tattoo Balm

Tattoo Balm

$21.95